Contact

CONTACT SALON ILLIEEN’S
COAFOR-COSMETICA-MANICHIURA

Soseaua Oltenitei 13 bis,
Gama residence 3, Spatiu comercial 3,
Popesti Leordeni

Fix: 0217.952.723
Mobil: 0786.125.539

CENTRU TRATAMENTE CORPORALE-MASAJ

Soseaua Oltenitei 11A,
Gama residence 3, bl. G1,
Popesti Leordeni

Mobil: 0754.081.362

    PROGRAM

    Luni – Vineri : 10am – 22pm

    Sambata : 8am – 20pm

    Duminica : 8am – 14pm